ZARZĄD OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOSZALINIE

Tereny podożynkowe

Tabela opłat stosowanych na Giełdzie Towarowo- Samochodowej w Koszalinie

L.p.Tytuł płatności (określenie miejsca, powierzchni)Opłata miesięczna (zł)Opłata dzienna (zł)
I Giełda towarowa    
1 Stanowisko duże (3x5) "nowa giełda" - skarpa (nawierzchnia żwirowa) 190 50
2 Stanowisko 3x4 "nowa giełda" (nawierzchnia żwirowa) 170 45
3 Stanowisko duże (3x6) "stara giełda" (nawierzchnia asfaltowa) 150 45
4 Stanowisko 3x4 "stara giełda" (nawierzchnia asfaltowa) 120 35
5 Aleja (3x4) 40 24,4
6 Akcja "Sprzedaj graty bądź bogaty" Aleja 3x4   10
7 1 metr kwadratowy powierzchni (nawierzchnia asfaltowa lub żwirowa) x od 10 do 15
8 1 metr kwadratowy powierzchni dla osób niepełnosprawnych
(nawierzchnia asfaltowa lub żwirowa)
x od 5 do 10
II Giełda samochodowa    
1 Samochód osobowy x 8
2 Samochód ciężarowy (pow. 3,5 t) x 16
3 Pozostałe towary przeznaczone do handlu    
  a) Stanowisko 3x6 x 45
  b) Stanowisko 3x4 x 35
  c) 1 metr powierzchni x 10
  d) 1 metr powierzchni dla osób niepełnosprawnych x 5
III Opłata targowa    
1 Jednodniowa od jednego stanowiska    
  a) Giełda Towarowa (pozostałe artykuły przeznaczone do handlu) x 18
  b) Giełda Samochodowa (pojedynczy pojazd) x 14
2 Jednodniowa - do 1 metra kwadratowego powierzchni    
  a) artykuły rolno-spożywcze, runo leśne   3
  b) pozostałe artykuły   8
  c)Akcja "Sprzedaj graty bądź bogaty" Aleja 3x4   8
IV Za dostęp do przyłącza elektrycznego i pobór prądu    
  a) do 1 kW, napięcie zmienne 230V 40  
  b) powyżej 1 kW - punkty gastronomiczne, maszyny i urządzenia elektryczne)   20
V Parkingi    
1 Parking przy ul. Rolnej (bez limitu czasu) od stycznia 2015 x 4
2 Parking przy ul. Orląt Lwowskich (bez limitu czasu) x 4

Copyright © 2017 Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin. Wszelkie prawa zastrzeżone.  Tworzenie stron internetowych